Side Area Logo
Welcome to unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
Keep conected
 

Uzmanlık Alanlarımız

ŞİRKETLER HUKUKU

Hukuk Büromuz, yerli ve yabancı ortaklı şirketlerin her türlü ticari işlemleri, hukuki uyuşmazlıkları, şirket birleşme devralmaları konusunda uzmanlaşmıştır. Büromuz tarafından şirketlere verilen hizmetlerin başında; gerekli ana sözleşmelerin düzenlenmesi ve bunlar üzerinde gerekli değişiklikler yapılması, genel kurul süreçlerinin takibi, sermaye artırım ve indirimleri ile haksız rekabete ilişkin önlemler alınması ile ilgili işlemler yer almaktadır.

 

Yenilenen Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde müvekkilimiz olan şirketlere yasal bilgilendirmeler yapılarak, müvekkilimiz olan şirketlerin bu yasa değişikliklerinden en az şekilde etkilenerek faaliyetlerine devam etmeleri amaçlanmaktadır.

 

Belirli periyotlar ile müvekkilimiz olan tüm şirketlere dava ve icra takibi dosyaları hakkında raporlamalar yapılarak, birebir toplantı yoluyla bilgi verilmektedir.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Müvekkilimiz olan şirketlere verilen sözleşmeler hukuku dahilindeki danışmanlık kapsamında, şirket sözleşmelerinin düzenlenmesi, mevcut sözleşmelerinin revize edilmesi, sözleşmelerin imza sürecinden önce ofisimizce hukuki değerlendirmenin yapılması ve imzalanacak olan sözleşmelerde müvekkillerimiz aleyhine olabilecek maddelerin tespiti yer almaktadır.

 

Tarafımızca düzenlenen sözleşmeler ve protokollerin tamamı yürürlük kanunları çerçevesinde değerlendirme yapılarak hazırlanmakta ve revize edilmektedir. Düzenlenmesi talep edilen sözleşmeler; Müvekkillerimiz vasıtasıyla ofis avukatlarımıza mail yoluyla iletilir ve gerekli düzenlemelerin tarafımızca yapılmasının ardından ofisimizce mail yoluyla ayrıntılı açıklamalar ile geri dönüş yapılır.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Müvekkillerimize ait ticari markaların, patentlerin, endüstriyel tasarımların, faydalı modellerin ve diğer tüm fikri varlıkların korunması için gereken hukuki sürecin takibi ofisimizce yapılmaktadır.

 

Bu alanda özellikle Müvekkillerimize ait marka ve patentlerin üçüncü kişilere karşı korunabilmesi ve üçüncü kişilerin marka/patent tecavüzleri halinde hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve mevcut haksız kullanımların durdurulması, gerektiğinde dava yoluna gidilmesi halinde, müvekkillerimiz adına dava takiplerinin tarafımızca takip edilmektedir

 

Bunun yanında; genel rekabet kuralları çerçevesinde, aldatıcı ve haksız ticari uygulamalar ile eylemler karşısında haksız rekabetin her alanında ve özellikle haksız rekabetten doğan tazminat davaları ile rekabet ihlaline ilişkin tespit davalarının takibi konusunda hizmet vermekteyiz.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, işe alım ve işten çıkarma ile ilgili süreçlerin müvekkil şirketler ile birlikte takibi, iş güvenliği hakkında hukuki danışmanlık, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki davaların takibi ile ilgili hizmet verilmektedir.

 

İş kazalarına ilişkin cezai ve hukuki boyutlarıyla ilgili danışmanlık, iş sözleşmelerinin feshine ilişkin tutanak, fesih bildirimi ve ihtarnamelerin düzenlemesi de ofisimizce yapılmaktadır.

BİLİŞİM HUKUKU

Gelişen günümüz teknolojisi ile birlikte, bilişim alanında karşılaşılan hukuki problemler ve suçlar da beraberinde artmaktadır. Bilişim sistemlerinde meydana gelen cezai ve hukuki alandaki sorunların çözümü ile ilgili müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

İNŞAAT & GAYRİMENKUL HUKUKU

Arman Hukuk Bürosu yerli ve yabancı şirketlere, kuruluşlara ve yatırımcılara hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, yerli ve yabancı şirket kuruluş işlemlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı distribütörlük, irtibat bürosu, acente kuruluş işlemleri takip edilmektedir. Şirketlerin ulusal ve uluslararası ticari kararlarını destekleyebilecek şekilde kapsamlı ve çözüm-odaklı danışmanlık hizmeti sağlayabilmek amacıyla, şirketler hukuku ile bağlantılı olan vergi, serbest bölge ve sermaye piyasası da dâhil olmak üzere geniş bir alanda mevzuat takip edilmektedir.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdari uyuşmazlıklar ve vergi hukuki ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü ile özellikle vergi cezaları ve bunların iptaline ilişkin davalar, gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalardan doğan davalar ile idari davaların takibi ofisimizce yürütülmektedir.

FİNANS HUKUKU

Ofisimiz, bankalar ile finansal kuruluşlara ve bu kuruluşlarla birlikte faaliyetine devam eden müvekkillerine, karşılaştıkları her türlü uyuşmazlıklarında hukuki destek vermektedir.

Bu alanda; ipotek sözleşmeleri, alacağın temliki,finans ve banka kurumlarında yapılan tüm işlemler için gerekli hizmetler ofisimizce verilmekte olup, Sermaye Piyasası işlemleri, Bireysel Finansal İşlemleri, ve özel bankacılıkla ilgili hukuki alanlarda danışmanlık sağlanmaktadır.